top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

חבילת בסיס

.עד שעתיים צילום

 תמונות כולן ערוכות ומלוטשות50

.באיכות גבוהה ומוכנות להדפסה

אלבום אקורדיון בפורמט דיגיטלי

10  תמונות מודפסות בגודל 13\9

850 ש"ח לצילום חוץ

1050 ש"ח לצילום בסטודיו

חבילה מורחבת

.עד שעתיים צילום

 תמונות כולן ערוכות ומלוטשות50

.באיכות גבוהה ומוכנות להדפסה

אלבום פוטו מעוצב בגודל 21X15 

10  תמונות מודפסות בגודל 13\9

1350 ש"ח לצילום חוץ

1550 ש"ח לצילום בסטודיו

 

 

חבילת מיני

.עד שעה צילום

 תמונות כולן ערוכות ומלוטשות40

.באיכות גבוהה ומוכנות להדפסה

כ-10 תמונות מודפסות בגודל 13\9

צילום חוץ - 750 ש"ח

צילום בסטודיו - 950 ש"ח

 

 

תנאי תשלום

המחיר כולל מע"מ-

על מנת לשריין תאריך יש לשלם מקדמה של 200 שקלים-

ניתן לשלם בצ'ק /העברה בנקאית לפי נוחות הלקוח .-יתרת התשלום תועבר ביום הצילו-

המחירים הם לאיזור חיפה. צילומים רחוקים יותר יכללו תוספת נסיעות-

תנאי ביטול

במקרה של ביטול עד שבוע מראש - תוחזר המקדמה במלואה-
במקרה ביטול של פחות מ 7 ימים לפני מועד הצילומים ועד 24 שעות לפני מועד הצילומים ניתן יהיה-

.לדחות את מועד הצילומים או לקבל זיכוי עבור אחת מחבילות הצילום-

ביטול של 24 שעות לפני הצילומים ופחות מכך לא יינתן כל החזר כספי-

 

bottom of page